JS Suomi – Interaktiivisten Esitteiden asiantuntija

Erikoisalanamme ovat ilmoitusrahoitteiset Interaktiiviset Esitteet, jotka on räätälöity tarkasti vastaanottajien tarpeisiin.

JS Suomi – Interaktiivisten Esitteiden asiantuntija

Erikoisalanamme ovat ilmoitusrahoitteiset Interaktiiviset Esitteet, jotka on räätälöity tarkasti vastaanottajien tarpeisiin.

 

Perustaja & Hallituksen jäsen

Itseoppinut yrittäjä, Jens Stausholm, on JS World Media A/S:n perustaja ja hallituksen jäsen. 20 vuoden iässä hän kehitti yhteisnäkyvyysidean ja loi ”sinisen meren alan”, joka johti ainutlaatuiseen markkina-asemaan ja nopeaan kasvuun. 25 vuoden jälkeen keskitymme edelleen optimoimaan jokaisen pienenkin yksityiskohdan, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun.

Jens syntyi vuonna 1973 Aarhusissa, jossa hän asuu tänäkin päivänä.

“Olemme edelläkävijöitä
– olemme luoneet uuden toimialan”

Jens Stausholm, Perustaja & Hallituksen jäsen

Arvot – Jalostamme tekemisen palon huipputuloksiksi

Kykymme tuottaa huipputuloksia ja pitää yrityksemme vakaana ja lojaalina riippuu siitä, miten hyvin onnistumme sisällyttämään arvomme yrityskulttuuriimme ja liiketoimintatapoihimme. Arvomme puhuvat puolestaan; ne ovat tunnusomaisia JS:lle, koska ne ilmentävät yrityskulttuuriamme. Toimimme aina arvojemme mukaisesti kaikilla organisaation tasoilla.

Arvot – asiakkaat

Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa ja autamme heitä hyödyntämään koko potentiaaliaan. Otamme asiakkaista selville kaiken mahdollisen ymmärtääksemme heidän tarpeensa ja tarjoamme heille ensiluokkaisia multimediaratkaisuja – kohdennettua viestintää laadukkaiden Interaktiivisten
Esitteiden muodossa. Asiakkaamme menestyvät, kun heidän vastaanottajansa sisäistävät viestin ja reagoivat siihen.

Arvot – henkilöstö

Arvostamme, haastamme ja palkitsemme työntekijöitämme nostaen keskiöön heidän osaamisensa ja sitoutumisensa. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja arvostavasti ja odotamme kaikkien ottavan henkilökohtaista vastuuta ja yltävän parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Arvostamme luotettavuutta ja lojaaliutta ja noudatamme yksinkertaisia JS:n mottoja ”teemme minkä lupaamme” ja ”tärkein ensin”. Huippuunsa hiotun konseptimme ja arvoketjumme kulmakivenä ovat positiiviset, proaktiiviset ja järjestelmälliset työntekijät ja heidän osaamisensa. Niinpä luotammekin toinen toisiimme luodessamme vakautta ja henkilökohtaisia tuloksia ja pyrkiessämme menestymään yrityksenä ja yksilöinä.

Arvot – johto

Tärkein JS:n esimiehiä motivoiva tekijä on se, että he varmistavat työkavereidemme menestyksen. JS:n esimiehet johtavat omalla esimerkillään: he johtavat tiimejä niiden osaamistason, sitoutumisen, persoonallisuuden ja mieltymysten mukaisesti, he tekevät lujasti töitä ja luovat tuloksia ja he kantavat henkilökohtaista vastuuta omasta ja tiimiensä myönteisestä kehityksestä. Vain arvostamalla, kouluttamalla, haastamalla ja palkitsemalla työkavereitamme pystymme ylläpitämään ”voittajamentaliteettiamme”.

Arvot – talous

Olemme suorituskeskeinen yritys, joka on sitoutunut rakentamaan omaa menestystään ja kasvattamaan liiketoimintaansa, ja me teemme erinomaista ja kestävää taloudellista tulosta. Noudatamme strategisia priorisointejamme, jotta saavuttaisimme taloudelliset tavoitteemme ja siivittäisimme JS:n entistäkin suurempaan menestykseen. Erinomaiset ja kestävät taloudelliset tulokset auttavat meitä toimimaan tulevaisuudessa entistä joustavammin. Tämä mahdollistaa terveen kasvun pitkällä aikavälillä ja hyödyttää asiakkaitamme, yritystämme ja työkavereitamme. Taloudelliset arvomme vaikuttavat päätöksiin, jotka koskevat investointeja, henkilöstöä, strategioita, tiimityötämme ja monia muita päivittäisen toimintamme osa-alueita.